Encontrados 256 resultados para: calea

 • Dumnezeu s-a uitat spre pământ şi iată că pământul era corupt; căci orice făptură îşi pervertise calea pe pământ. (Cartea Genezei 6, 12)

 • căci l-am ales ca el să lase poruncă fiilor săi şi casei sale de după el să păstreze calea Domnului şi să facă dreptate şi judecată, pentru ca Domnul să ducă la îndeplinire ceea ce i-a spus lui Abrahám”. (Cartea Genezei 18, 19)

 • Învaţă-i hotărârile şi legile şi fă-le cunoscută calea pe care trebuie să umble şi lucrurile pe care trebuie să le facă!”. (Cartea Exodului 18, 20)

 • S-au abătut repede de la calea pe care le-o poruncisem; şi-au făcut un viţel turnat, s-au închinat înaintea lui, i-au adus jertfe şi au zis: «Acesta este dumnezeul tău, Israél, care te-a scos din ţara Egiptului»”. (Cartea Exodului 32, 8)

 • Dar pe Cáleb, slujitorul meu, pentru că a fost un alt duh cu el şi a urmat întru totul calea mea, îl voi face să intre în ţara în care a fost şi urmaşii lui o vor stăpâni. (Cartea Numerilor 14, 24)

 • Iar amalecíţii şi canaaneénii locuiesc valea. Mâine, întoarceţi-vă şi plecaţi în pustiu, pe calea spre Marea Roşie!”. (Cartea Numerilor 14, 25)

 • Ele să fie pentru voi cetăţi de refugiu din calea răzbunătorului, pentru ca ucigaşul să nu moară înainte de a fi stat la judecată în faţa adunării! (Cartea Numerilor 35, 12)

 • De la Hóreb, pe calea muntelui Seír, sunt unsprezece zile până la Cádeş-Barnéa. (Cartea Deuteronómului 1, 2)

 • Domnul mi-a zis: «Ridică-te şi coboară repede de aici, căci s-a pervertit poporul tău pe care l-ai scos din Egipt! S-au abătut repede de la calea pe care le-am poruncit-o: şi-au făcut un chip turnat». (Cartea Deuteronómului 9, 12)

 • M-am uitat şi, iată, păcătuiserăţi împotriva Domnului Dumnezeului vostru făcându-vă un viţel turnat. V-aţi abătut repede de la calea pe care v-o poruncise Domnul. (Cartea Deuteronómului 9, 16)

 • şi blestemul, dacă nu ascultaţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru şi vă abateţi de la calea pe care v-o poruncesc astăzi, mergând după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi. (Cartea Deuteronómului 11, 28)

 • Profetul acela sau visătorul acela să fie dat la moarte, pentru că a vorbit ca să vă abată de la Domnul Dumnezeul vostru, care v-a scos din ţara Egiptului şi v-a răscumpărat din casa sclaviei, şi ca să vă îndepărteze de pe calea pe care ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să mergi. Să nimiceşti prin foc răul din mijlocul tău! (Cartea Deuteronómului 13, 6)


“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina