Encontrados 524 resultados para: Jezus

 • Naukę mądrości i rozumu spisałem w tej księdze, ja Jezus, syn Syracha, syna Eleazara, jerozolimczyk, który mądrość serca mego wylałem jak obfity deszcz. (Mądrość Syracha 50, 27)

 • Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. (Ewangelia Mateusza 1, 16)

 • Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . (Ewangelia Mateusza 1, 21)

 • lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus. (Ewangelia Mateusza 1, 25)

 • Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy (Ewangelia Mateusza 2, 1)

 • Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. (Ewangelia Mateusza 3, 13)

 • Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. (Ewangelia Mateusza 3, 15)

 • A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. (Ewangelia Mateusza 3, 16)

 • Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. (Ewangelia Mateusza 4, 7)

 • Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. (Ewangelia Mateusza 4, 10)

 • Gdy /Jezus/ posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. (Ewangelia Mateusza 4, 12)

 • Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. (Ewangelia Mateusza 4, 17)


“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina