Encontrados 558 resultados para: Słowa

 • Lamek rzekł do swych żon, Ady i Silli: Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka. Nastawcie ucha na moje słowa: Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko - jeśli mi zrobi siniec! (Księga Rodzaju 4, 23)

 • Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. (Księga Rodzaju 11, 1)

 • Ale oto usłyszał słowa: Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. (Księga Rodzaju 15, 4)

 • Wypowiedziawszy te słowa, Bóg oddalił się od Abrahama. (Księga Rodzaju 17, 22)

 • Gdy sługa Abrahama usłyszał te ich słowa, oddał pokłon Panu. (Księga Rodzaju 24, 52)

 • Gdy Ezaw usłyszał te słowa swojego ojca, podniósł głośny pełen goryczy lament, i rzekł do ojca: Daj i mnie błogosławieństwo, mój ojcze! (Księga Rodzaju 27, 34)

 • Izaak na te słowa odrzekł Ezawowi: Skoro uczyniłem go twoim panem, wszystkich zaś jego krewnych - jego sługami, i zapewniłem mu obfitość zboża oraz moszczu, to cóż mogę dla ciebie uczynić, mój synu? (Księga Rodzaju 27, 37)

 • Na te słowa Rachela i Lea rzekły do niego: Czy mamy ponadto jakiś udział w majątku naszego ojca? (Księga Rodzaju 31, 14)

 • Chamorowi i Sychemowi, jego synowi, podobały się te słowa. (Księga Rodzaju 34, 18)

 • Kiedy pan jego usłyszał te słowa swej żony, która mu dodała: Tak postąpił ze mną twój sługa! - zapałał wielkim gniewem. (Księga Rodzaju 39, 19)

 • Słowa te podobały się faraonowi i wszystkim jego dworzanom. (Księga Rodzaju 41, 37)

 • Potem przyprowadzicie do mnie najmłodszego brata waszego, aby się potwierdziły słowa wasze i nie spotkała was śmierć. I tak uczynili. (Księga Rodzaju 42, 20)


“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina