Encontrados 4 resultados para: bały

  • Lecz położne bały się Boga i nie wykonały rozkazu króla egipskiego, pozostawiając przy życiu nowo narodzonych chłopców. (Księga Wyjścia 1, 17)

  • Ponieważ położne bały się Boga, również i im zapewnił On potomstwo. (Księga Wyjścia 1, 21)

  • Narody będą się bały imienia Pańskiego, i wszyscy królowie ziemi - Twej chwały, (Księga Psalmów 102, 16)

  • One wyszły i uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. (Ewangelia Marka 16, 8)


“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina