Encontrados 239 resultados para: kraj

 • Nazwa pierwszej - Piszon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znajduje złoto. (Księga Rodzaju 2, 11)

 • Nazwa drugiej rzeki - Gichon; okrąża ona cały kraj - Kusz. (Księga Rodzaju 2, 13)

 • Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. - A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. (Księga Rodzaju 12, 6)

 • Kraj nie mógł utrzymać ich obu, bo zbyt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć. (Księga Rodzaju 13, 6)

 • Wszak cały ten kraj stoi przed tobą otworem. Odłącz się ode mnie! Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja - w lewo. (Księga Rodzaju 13, 9)

 • cały ten kraj, który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu na zawsze. (Księga Rodzaju 13, 15)

 • Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz: tobie go oddaję. (Księga Rodzaju 13, 17)

 • Potem zaś rzekł do niego: Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. (Księga Rodzaju 15, 7)

 • Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat, (Księga Rodzaju 15, 18)

 • I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem. (Księga Rodzaju 17, 8)

 • Po czym rzekł: Oto kraj mój przed tobą: zamieszkaj, gdzie ci się podoba! (Księga Rodzaju 20, 15)

 • Pan, Bóg niebios, który mnie wywiódł z domu mego ojca i z mego kraju rodzinnego, który mi uroczyście obiecał: Potomstwu twemu dam ten kraj, On pośle swego anioła przed tobą; znajdziesz tam żonę dla mego syna. (Księga Rodzaju 24, 7)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina