Encontrados 121 resultados para: mówię

 • To, o czym mówię faraonowi, Bóg uczyni tak, jak pokazał faraonowi. (Księga Rodzaju 41, 28)

 • Józef rzekł do nich: Jest tak, jak wam mówię: jesteście szpiegami! (Księga Rodzaju 42, 14)

 • Mówię ci: Wypuść mojego syna, aby mi cześć oddawał; bo jeśli zwlekać będziesz z wypuszczeniem go, to Ja ześlę śmierć na twego syna pierworodnego. (Księga Wyjścia 4, 23)

 • Twarzą w twarz mówię do niego - w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On też postać Pana ogląda. Czemu ośmielacie się przeciwko memu słudze, przeciwko Mojżeszowi, źle mówić? (Księga Liczb 12, 8)

 • Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł do niego: Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu, ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać. (Księga Powtórzonego Prawa 5, 1)

 • Podnoszę rękę ku niebu i mówię: Tak, Ja żyję na wieki. (Księga Powtórzonego Prawa 32, 40)

 • Sprawcie, proszę, by to, co mówię, dotarło do uszu wszystkich możnych Sychem: Co będzie dla was lepsze? Czy żeby panowało nad wami siedemdziesięciu mężów, wszyscy synowie Jerubbaala, czy - byście mieli nad sobą tylko jednego człwieka? Pamiętajcie wszakże, że jestem z kości waszej i waszego ciała! (Księga Sedziów 9, 2)

 • Nie ma podobnej do niej kobiety od krańca do krańca ziemi, o tak pięknym obliczu i tak rozumnej mowie. (Księga Judyty 11, 21)

 • Stąd mówię: Mnie posłuchajcie; niechaj przedstawię swą wiedzę! (Księga Hioba 32, 10)

 • Naprawdę, nie mówię podstępnie, prawdziwie jest mędrzec przed tobą. (Księga Hioba 36, 4)

 • mówię Panu: Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą. (Księga Psalmów 16, 2)

 • Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, mówię: Ty jesteś moim Bogiem. (Księga Psalmów 31, 15)


“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina