Encontrados 30 resultados para: zapalczywość

 • Czemu to mają mówić Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi? Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. (Księga Wyjścia 32, 12)

 • I rzekł Pan do Mojżesza: Zbierz wszystkich [winnych] przywódców ludu i powieś ich dla Pana wprost słońca, a wtedy odwróci się zapalczywość gniewu Pana od Izraela. (Księga Liczb 25, 4)

 • Przeląkłem się bowiem widząc gniew i zapalczywość, jakimi zapłonął na was Pan, tak że chciał was wytępić. Lecz wysłuchał mnie Pan jeszcze i tym razem. (Księga Powtórzonego Prawa 9, 19)

 • Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość; nie oburzaj się: to wiedzie tylko ku złemu. (Księga Psalmów 37, 8)

 • Zesłał na nich żar swojego gniewu: oburzenie, zapalczywość i udrękę - orszak zwiastunów klęski. (Księga Psalmów 78, 49)

 • Dokądże, Panie? Czy wiecznie będziesz się gniewał? Czy Twoja zapalczywość będzie gorzeć jak ogień? (Księga Psalmów 79, 5)

 • Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość, słowo raniące pobudza do gniewu. (Księga Przysłów 15, 1)

 • Jak ryk lwa - tak zapalczywość króla, kto go rozgniewa, życie naraża. (Księga Przysłów 20, 2)

 • Gwałtowny jest gniew, zapalczywość - nieubłagana, a kto się ostoi przed zazdrością? (Księga Przysłów 27, 4)

 • Jak zbroję przywdzieje swoją zapalczywość i uzbroi stworzenie ku odparciu wrogów. (Księga Mądrości 5, 17)

 • Nie mów: Jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich grzechów. U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość, a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący. (Mądrość Syracha 5, 6)

 • I chociażby był tylko jeden twardego karku, byłoby dziwne, gdyby został bez kary. Ma Pan miłosierdzie, ale i zapalczywość, hojny w zmiłowania, ale i gniew wylewa. (Mądrość Syracha 16, 11)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina