Encontrados 10 resultados para: Dvorce

  • Okrutnost i nasilje pustoše dvorce, a tako se ruše i kuæe oholica. (Knjiga Sirahova 21, 4)

  • pustit æu oganj na dom Hazaelov da sažeže Ben-Hadadove dvorce; (Amos 1, 4)

  • pustit æu oganj na zidine Gaze da dvorce joj sažeže. (Amos 1, 7)

  • pustit æu oganj na zidove Tira da sažeže njihove dvorce." (Amos 1, 10)

  • pustit æu oganj na Teman da sažeže dvorce u Bosri." (Amos 1, 12)

  • potpalit æu oganj na zidinama Rabe da dvorce joj sažeže, s bojnom grajom u dan rata, s burama u dan vihora, (Amos 1, 14)

  • pustit æu oganj na Moab da dvorce kerijotske sažeže, a Moab æe umrijet u metežu, s bojnom grajom i sa zvukom trube; (Amos 2, 2)

  • pustit æu oganj na Judu, da sažeže dvorce jeruzalemske." (Amos 2, 5)

  • Stog ovako govori Jahve Gospod: "Neprijatelj æe opkoliti zemlju, utvrde æe tvoje razvaliti, tvoje dvorce oplijeniti." (Amos 3, 11)

  • Zakle se Gospod Jahve samim sobom - rijeè je Jahve, Boga nad Vojskama: "Gnušam se oholosti Jakovljeve i mrzim dvorce njegove, predat æu grad i sve u njemu." (Amos 6, 8)


Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina