Encontrados 6 resultados para: Mišael

  • A sinovi su Uzielovi: Mišael, Elsafan i Sitri. (Knjiga Izlaska 6, 22)

  • Književnik Ezra stajaše na drvenu besjedištu koje su podigli za tu zgodu. Kraj njega stajahu: s desne strane Matitja, Šema, Anaja, Urija, Hilkija i Maaseja, a s lijeve strane Pedaja, Mišael, Malkija, Hašum, Hašbadana, Zaharija i Mešulam. (Knjiga Nehemijina 8, 4)

  • Hananija, Azarja i Mišael vjerom se spasiše iz plamena. (Prva knjiga o Makabejcima 2, 59)

  • Meðu njima bijahu Judejci: Daniel, Hananija, Mišael i Azarja. (Daniel 1, 6)

  • Dvorjanièki starješina nadjene im imena: Daniel æe se zvati Baltazar, Hananija Šadrak, Mišael Mešak, Azarja Abed Nego. (Daniel 1, 7)

  • Kralj razgovaraše s njima i meðu svima ne naðe se nijedan kao Daniel, Hananija, Mišael i Azarja. I tako oni ostadoše pred kraljem. (Daniel 1, 19)


Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina