Encontrados 12 resultados para: Nestade

 • Pošto su èuli svi kraljevi amorejski na zapadnoj strani Jordana i svi kraljevi kanaanski koji bijahu uz more da je Jahve osušio Jordan pred Izraelcima dok ne prijeðoše, zastade im srce i nestade im junaštva pred Izraelcima. (Jošua 5, 1)

 • Trideset se i èetiri dana nalazila oko njih asirska sila: pješaci, vojnièka kola, konjanici. A onda stanovnicima Betulije nestade vode u sudovima, (Judita 7, 20)

 • Nestade bližnjih mojih i znanaca, gosti doma mog zaboraviše me. (Knjiga o Jobu 19, 14)

 • zapjevat æeš ovu rugalicu kralju babilonskom: Kako nestade silnika? Kako nestade tlaèenja? (Izaija 14, 4)

 • nestade iz voænjaka veselja i radosti. U vinogradima ne pocikuje se, ne klièe se od radosti; ne mastÄi se vino u kaci, zamuknu podvikivanje. (Izaija 16, 10)

 • Zato im reci: 'Ovo je narod koji ne sluša glasa Jahve, Boga svojega, i ne prima opomenÄe. Nestade istine, nestade je iz usta njihovih.'" (Jeremija 7, 28)

 • "Zaplaèite, tugujte nad brdima, nad ispašama pustinjskim narièite! Jer izgorješe, nitko ne prolazi, glas stada više se ne èuje. Od ptice nebeske do stoke sve pobježe, svega nestade. (Jeremija 9, 9)

 • A zatim æe nad tobom zakukati i reæi ti: 'Kamo li propade? Kamo li s mora nestade, grade proslavljeni, što bijaše tako moæan na moru, ti i žitelji tvoji, koji strah zadavahu zemlji svoj? (Ezekiel 26, 17)

 • Trgovci narodÄa zviždahu za tobom, jer ti strašilo posta i nestade zauvijek!'" (Ezekiel 27, 36)

 • Svi koji te poznaju meðu narodima zgroziše se nad tobom! Jer ti strašilo posta, nestade zauvijek.'" (Ezekiel 28, 19)

 • Nestade prinosnice i ljevanice iz Doma Jahvina. Tuže sveæenici, sluge Jahvine. (Joel 1, 9)

 • Loza usahnu, uvenu smokva, mogranj, palma i jabuka: svako se drvo poljsko sasuši. Da, nestade radosti izmeðu sinova ljudskih. (Joel 1, 12)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina