Encontrados 191 resultados para: neba

 • To je postanak neba i zemlje, tako su stvarani. Kad je Jahve, Bog, sazdao nebo i zemlju, (Knjiga Postanka 2, 4)

 • Zatvoriše se izvori bezdanu i ustave nebeske, i dažd s neba prestade. (Knjiga Postanka 8, 2)

 • Onda rekoše: "Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne raspršimo po svoj zemlji!" (Knjiga Postanka 11, 4)

 • Blagoslovi ga govoreæi: "Od Boga Svevišnjega, Stvoritelja neba i zemlje, neka je Abramu blagoslov! (Knjiga Postanka 14, 19)

 • Abram odgovori kralju Sodome: "Ruku uzdižem pred Jahvom, Svevišnjim Stvoriteljem neba i zemlje, (Knjiga Postanka 14, 22)

 • Jahve zapljušti s neba na Sodomu i Gomoru sumpornim ognjem (Knjiga Postanka 19, 24)

 • Bog èu plaè djeèaka te anðeo Božji zovne s neba Hagaru i reèe joj: "Što ti je, Hagaro? Ne boj se! Jer je Bog èuo plaè djeèaka u njegovoj nevolji. (Knjiga Postanka 21, 17)

 • Uto ga zovne s neba anðeo Jahvin i povièe: "Abrahame! Abrahame!" "Evo me!" - odgovori on. (Knjiga Postanka 22, 11)

 • Anðeo Jahvin zovne Abrahama s neba drugi put (Knjiga Postanka 22, 15)

 • da te zakunem Jahvom, Bogom neba i Bogom zemlje, da mome sinu neæeš nabaviti za ženu ni jednu od kæeri Kanaanaca, meðu kojima boravim, (Knjiga Postanka 24, 3)

 • Neka ti Bog daje rosu s neba i rodnost zemlje: izobilje žita i mladoga vina. (Knjiga Postanka 27, 28)

 • Tada otac njegov Izak progovori i reèe: "Daleko od plodna tla dom tvoj æe biti, daleko od rose s neba. (Knjiga Postanka 27, 39)


“Pense em Jesus flagelado por amor a você, e ofereça com generosidade um sacrifício a Ele”. São Padre Pio de Pietrelcina