Encontrados 458 resultados para: oca

 • Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca svjetlila u kome nema promjene ni sjene od mijene. (Jakovljeva poslanica 1, 17)

 • Njime blagoslivljamo Gospodina i Oca, njime i proklinjemo ljude na sliku Božju stvorene: (Jakovljeva poslanica 3, 9)

 • po predznanju Boga Oca, posveæenjem Duha izabranima da budu poslušni te poškropljeni krvlju Isusa Krista. Punina vam milosti i mira! (Prva Petrova poslanica 1, 2)

 • Od Oca je doista primio èast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina! (Druga Petrova poslanica 1, 17)

 • da, Život se oèitova, i vidjeli smo i svjedoèimo, i navješæujemo vam Život vjeèni, koji bijaše kod Oca i oèitova se nama - (Prva Ivanova poslanica 1, 2)

 • Djeèice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca - Isusa Krista, Pravednika. (Prva Ivanova poslanica 2, 1)

 • Napisah vama, djeco, jer upoznaste Oca. Napisah vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od poèetka. Napisah vama, mladiæi, jer ste jaki i rijeè Božja u vama ostaje i pobijedili ste Zloga. (Prva Ivanova poslanica 2, 14)

 • Jer što je god svjetovno - požuda tijela, i požuda oèiju, i oholost života - nije od Oca, nego od svijeta. (Prva Ivanova poslanica 2, 16)

 • tko nijeèe Oca i Sina. Svaki koji nijeèe Sina, nema ni Oca, a tko priznaje Sina, ima i Oca. (Prva Ivanova poslanica 2, 23)

 • Bila s nama milost, milosrðe i mir od Boga Oca i od Sina Oèeva Isusa Krista u istini i ljubavi! (Druga Ivanova poslanica 1, 3)

 • Obradovah se veoma što sam meðu tvojom djecom našao takve koji hode u istini, kao što primismo zapovijed od Oca. (Druga Ivanova poslanica 1, 4)

 • Tko god pretjera i ne ostane u nauku Kristovu, nema Boga. Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina. (Druga Ivanova poslanica 1, 9)


“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina