Encontrados 457 resultados para: ruku

  • Za njima eto i treæeg anðela koji vikaše iza glasa: "Tko god se klanja Zvijeri i kipu njezinu te primi žig na èelo ili ruku, (Otkrivenje 14, 9)


“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina