Encontrados 2 resultados para: sedmerim

  • Ivan sedmerim crkvama u Aziji. Milost vam i mir od Onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi i od sedam duhova što su pred Prijestoljem njegovim (Otkrivenje 1, 4)

  • Govoraše: "Što vidiš, napiši u knjigu i pošalji sedmerim crkvama: U Efez, Smirnu, Pergam, Tijatiru, Sard, Filadelfiju, Laodiceju." (Otkrivenje 1, 11)


“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina