Encontrados 89 resultados para: spasenje

 • Bože moj, peæino moja kojoj se utjeèem, štite moj, spasenje moje, tvrðavo moja! Ti me izbavljaš od nasilja. (Druga knjiga o Samuelu 22, 3)

 • jer narodu poniženu spasenje donosiš a ponižavaš oèi ohole. (Druga knjiga o Samuelu 22, 28)

 • Živio Jahve! Blagoslovljena hridina moja! Neka se uzvisi Bog, spasenje moje! (Druga knjiga o Samuelu 22, 47)

 • Da, moja kuæa stoji èvrsto pred Bogom: on je uèinio vjeèan Savez sa mnom, u svemu dobro ureðen i utvrðen. Da, on æe dati da napreduje sve moje spasenje i svaka moja želja. (Druga knjiga o Samuelu 23, 5)

 • Pjevaj Jahvi, sva zemljo, Navješæujte iz dana u dan spasenje njegovo! (Prva knjiga Ljetopisa 16, 23)

 • Pa sada ustani, o Bože Jahve, poði k svojem poèivalištu, ti i Kovèeg tvoje snage; neka se obuku u spasenje tvoji sveæenici, o Bože Jahve, i vjerni tvoji neka se raduju u sreæi! (Druga knjiga Ljetopisa 6, 41)

 • Kad ih Jahve vidje gdje se poniziše, doðe njegova rijeè Šemaji: "Ponizili su se; neæu ih uništiti, nego æu im uskoro dati spasenje te se moja srdžba neæe oboriti na Jeruzalem preko Šišaka. (Druga knjiga Ljetopisa 12, 7)

 • Strahote sve se okreæu na mene, mojeg ugleda kao vjetra nesta, poput oblaka išèeznu spasenje. (Knjiga o Jobu 30, 15)

 • U Jahve je spasenje: na tvom narodu tvoj je blagoslov! (Psalmi 3, 9)

 • "Zbog nevolje tlaèenih i jauka ubogih sada æu ustati - govori Jahve - spasenje donijet' onom tko ga želi." (Psalmi 12, 6)

 • jer narodu poniženu spasenje donosiš, a ponižavaš oèi ohole. (Psalmi 18, 28)

 • Živio Jahve! Blagoslovljena hridina moja! Neka se uzvisi Bog, spasenje moje! (Psalmi 18, 47)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina