10. O kada bi tko od vas zatvorio vrata da mi zaludu ne palite ognja na žrtveniku! Niste mi mili - govori Jahve nad Vojskama - i ne primam žrtve iz ruke vaše.

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina