Gefunden 28 Ergebnisse für: Bárnaba

 • Şi Iosíf, numit de către apostoli Bárnaba, care, tradus, înseamnă „Fiul Mângâierii”, un levit de loc din Cípru, (Faptele Apostolilor 4, 36)

 • Atunci Bárnaba l-a luat şi l-a dus la apostoli şi le-a povestit cum l-a văzut pe drum pe Domnul, care i-a vorbit, şi cum a predicat cu îndrăzneală la Damásc în numele lui Isus. (Faptele Apostolilor 9, 27)

 • Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii care era în Ierusalím şi l-au trimis pe Bárnaba la Antiohía. (Faptele Apostolilor 11, 22)

 • Şi aşa au făcut şi le-au trimis prin mâinile lui Bárnaba şi ale lui Saul către prezbíteri. (Faptele Apostolilor 11, 30)

 • Bárnaba şi Saul s-au întors de la Ierusalím după ce şi-au îndeplinit slujirea, luându-l cu ei pe Ioan, cel numit Marcu. (Faptele Apostolilor 12, 25)

 • În Biserica din Antiohía erau profeţi şi învăţători: Bárnaba, Simeón, cel numit Nígher, Lúciu din Ciréne, Manaén, cel care a fost crescut împreună cu tetrarhul Iród, şi Saul. (Faptele Apostolilor 13, 1)

 • În timp ce îi aduceau slujire lui Dumnezeu şi posteau, Duhul Sfânt le-a zis: „Puneţi-i deoparte, pentru mine, pe Bárnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat!”. (Faptele Apostolilor 13, 2)

 • Aşadar, trimişi de Duhul Sfânt, [Paul și Bárnaba] au coborât la Seleucía şi, de acolo, s-au îmbarcat pentru Cípru. (Faptele Apostolilor 13, 4)

 • Acesta era din cercul proconsulului Sergiu Paul, un bărbat înţelept, care îi chemase pe Bárnaba şi pe Saul căutând să asculte cuvântul lui Dumnezeu. (Faptele Apostolilor 13, 7)

 • După ce s-a împrăştiat adunarea, mulţi dintre iudei şi prozeliţii evlavioşi i-au urmat pe Paul şi Bárnaba, iar aceştia vorbeau cu ei şi-i convingeau să rămână în harul lui Dumnezeu. Din cauza necredinţei iudeilor, Paul şi Bárnaba se îndreaptă spre păgâni (Faptele Apostolilor 13, 43)

 • Atunci Paul şi Bárnaba au zis cu îndrăzneală: „Vouă trebuia să vă fie vestit mai întâi cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru că voi îl respingeţi şi nu vă judecaţi vrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre păgâni! (Faptele Apostolilor 13, 46)

 • Însă iudeii au instigat femeile evlavioase de rang înalt, ca şi pe mai marii cetăţii, au stârnit o persecuţie împotriva lui Paul şi Bárnaba şi i-au alungat din ţinuturile lor. (Faptele Apostolilor 13, 50)


“No tumulto das paixões terrenas e das adversidades, surge a grande esperança da misericórdia inexorável de Deus. Corramos confiantes ao tribunal da penitência onde Ele, com ansiedade paterna, espera-nos a todo instante.” São Padre Pio de Pietrelcina