Gefunden 26 Ergebnisse für: Vam

 • Căci îi salvam pe nevoiaşul care striga după ajutor şi pe orfanul care nu era ajutat. (Cartea lui Iob 29, 12)

 • Ei voiau să-l întoarcă, spunând: „Nu vom putea decât să ne salvăm sufletele acum. Ne vom întoarce noi şi fraţii noştri şi vom lupta împotriva lor. Acum suntem prea puţini”. (Cartea întâi a Macabéilor 9, 9)

 • Căci, dacă îi iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveţi? Oare nu fac acelaşi lucru şi vameşii? (Evanghelia după sf. Matei 5, 46)

 • (Mc 2,13-17; Lc 5,27-32) Plecând Isus de acolo, a văzut un om numit Matei stând la postul de vamă şi i-a spus: „Urmează-mă!”. Ridicându-se, el l-a urmat. (Evanghelia după sf. Matei 9, 9)

 • Şi pe când stătea la masă în casă, iată că mulţi vameşi şi păcătoşi au venit şi s-au aşezat la masă cu Isus şi cu discipolii lui! (Evanghelia după sf. Matei 9, 10)

 • Văzând aceasta, fariseii au spus discipolilor lui: „De ce mănâncă învăţătorul vostru împreună cu vameşii şi păcătoşii?”. (Evanghelia după sf. Matei 9, 11)

 • Fílip şi Bartoloméu; Tóma şi Matei, vameşul; Iacób, [fiul] lui Alféu, şi Tadéu; (Evanghelia după sf. Matei 10, 3)

 • A venit Fiul Omului, care mănâncă şi bea, iar voi spuneţi: «Iată un mâncăcios şi un băutor de vin, prieten cu vameşii şi păcătoşii!». Dar înţelepciunii i s-a dat dreptate după faptele ei”. (Evanghelia după sf. Matei 11, 19)

 • Dacă refuză să‑i asculte şi pe ei, spune-l Bisericii! Iar dacă refuză să asculte şi de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi un vameş! (Evanghelia după sf. Matei 18, 17)

 • Care dintre aceştia doi a făcut voinţa tatălui?”. I-au spus: „Primul”. Isus le-a zis: „Adevăr vă spun că vameşii şi desfrânatele merg înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu. (Evanghelia după sf. Matei 21, 31)

 • Căci Ioan a venit la voi pe calea dreptăţii, dar nu aţi crezut în el, însă vameşii şi desfrânatele au crezut în el. Vouă însă, deşi aţi văzut, nici măcar după aceea nu v-a părut rău, ca să credeţi în el. (Evanghelia după sf. Matei 21, 32)

 • Trecând, l-a văzut pe Lévi, fiul lui Alféu, stând la postul de vamă şi i-a zis: „Urmează-mă!”. Ridicându-se, acesta l-a urmat. (Evanghelia după sf. Marcu 2, 14)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina