Gefunden 339 Ergebnisse für: tabăra

 • Isáac a plecat de acolo şi şi-a aşezat tabăra în valea Gherár şi a locuit acolo. (Cartea Genezei 26, 17)

 • Când i-a văzut, Iacób a zis: „Aceasta este tabăra lui Dumnezeu!”. De aceea a pus locului aceluia numele Mahanáim. (Cartea Genezei 32, 3)

 • şi a zis: „Dacă vine Esáu împotriva uneia din tabere şi o lovește, să scape tabăra care va rămâne!”. (Cartea Genezei 32, 9)

 • Şi a lăsat să meargă darul înainte, iar el a rămas în tabără în noaptea aceea. (Cartea Genezei 32, 22)

 • El a zis: „Ce ai [de gând] cu toată tabăra pe care am întâlnit-o?”. [Iacób] i-a zis: „Pentru ca să aflu har în ochii stăpânului meu”. (Cartea Genezei 33, 8)

 • Iacób a ajuns cu bine în cetatea Síhem, care este în ţara Canaán, când a venit din Padán-Arám şi și-a fixat tabăra în faţa cetăţii. (Cartea Genezei 33, 18)

 • Împreună cu el au urcat care şi călăreţi, aşa încât tabăra era foarte impunătoare. (Cartea Genezei 50, 9)

 • Au plecat din Sucót şi au aşezat tabăra la Etám, la marginea pustiului. (Cartea Exodului 13, 20)

 • ,,Spune-le fiilor lui Israél să se întoarcă şi să-şi fixeze tabăra înaintea lui Pi-Hahirót, între Migdól şi mare, faţă în faţă cu Báal-Ţefón: să fixați tabăra chiar în faţa lui, lângă mare! (Cartea Exodului 14, 2)

 • Egipténii i-au urmărit; toţi caii şi carele lui Faraón, călăreţii lui şi oştirea lui i-au ajuns când îşi aşezau tabăra lângă mare, la Pi-Hahirót, faţă în faţă cu Báal-Ţefón. (Cartea Exodului 14, 9)

 • El a venit între tabăra egipténilor şi tabăra lui Israél. Şi era nor şi întuneric, dar lumina noaptea. Şi nu s-au apropiat unii de alţii toată noaptea. (Cartea Exodului 14, 20)

 • La straja dimineţii, Domnul a privit spre tabăra egipténilor din coloana de nor şi de foc şi a înspăimântat tabăra egipténilor. (Cartea Exodului 14, 24)


“Devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz”. São Padre Pio de Pietrelcina