Gefunden 16 Ergebnisse für: Koa

 • Chalchul, Bet-Sur, Gedor, (9a) Maarat, Bet-Anot, Eltekon: sześć miast z przyległymi wioskami. (9b) " Tekoa, Efrata czyli Betlejem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Kerem, Gallim, Manocho: jedenaście miast z przyległymi wioskami. " (Księga Jozuego 15, 58)

 • posłał więc do Tekoa i sprowadził stamtąd pewną mądrą kobietę i rzekł jej: Proszę cię, udaj, że jesteś w żałobie, ubierz szaty żałobne i nie namaszczaj się oliwą, a okazuj, że jesteś kobietą, która od dłuższego czasu opłakuje zmarłego. (2 Księga Samuela 14, 2)

 • Kobieta z Tekoa poszła więc do króla, upadła na ziemię, oddała pokłon i zawołała: Królu - pomocy! (2 Księga Samuela 14, 4)

 • Wtedy kobieta z Tekoa rzekła do króla: Panie mój, królu! Ta wina spadnie na mnie i na moją rodzinę, król i jego tron będzie niewinny. (2 Księga Samuela 14, 9)

 • Cheles Peletyta, Ira, syn Ikkesza z Tekoa, (2 Księga Samuela 23, 26)

 • Po śmierci Chesrona w Kaleb-Efrata, żona Chesrona, Abijja, urodziła mu Aszchura, ojca Tekoa. (1 Księga Kronik 2, 24)

 • Aszchur, ojciec Tekoa, miał dwie żony: Cheleę i Naarę. (1 Księga Kronik 4, 5)

 • Ira, syn Ikesza z Tekoa, Abiezer z Anatot, (1 Księga Kronik 11, 28)

 • Szóstym, na miesiąc szósty, był Ira, syn Ikkesza z Tekoa, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące. (1 Księga Kronik 27, 9)

 • Konie, które posiadał Salomon, sprowadzał z Egiptu i z Koa: wędrowni kupcy króla sprowadzali je za pieniądze z Koa. (2 Księga Kronik 1, 16)

 • Odbudował także Betlejem, Etam, Tekoa, (2 Księga Kronik 11, 6)

 • Wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa. Gdy ruszali, stanął Jozafat i rzekł: Mieszkańcy Judy i Jerozolimy, posłuchajcie mnie: Zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się, zaufajcie Jego prorokom, a będzie się wam powodziło. (2 Księga Kronik 20, 20)


“Quando te encontrares diante de Deus, na oração considera-te banhado na luz da verdade, fala-lhe se puderes, deixa simplesmente que te veja e não tenhas preocupação alguma”. São Padre Pio de Pietrelcina