Gefunden 125 Ergebnisse für: owym

 • W owym dniu wyznaczę dla Goga sławne miejsce, gdzie będzie jego grób w Izraelu, dolinę Abarim na wschód od Morza Martwego, i odgrodzę ją dla przechodzących, i tu pogrzebią Goga i cały jego tłum, i nadadzą jej miano "Doliny Tłumu Goga". (Księga Ezechiela 39, 11)

 • W owym dniu złamię łuk Izraela na równinie Jizreel. (Księga Ozeasza 1, 5)

 • I stanie się w owym dniu - wyrocznia Pana - że nazwie Mnie: Mąż mój, a już nie powie: Mój Baal. (Księga Ozeasza 2, 18)

 • W owym dniu zawrę z nią przymierze, ze zwierzem polnym i ptactwem powietrznym, i z tym, co pełza po ziemi. Łuk, miecz i wojnę wyniszczę z jej kraju, i pozwolę jej żyć bezpiecznie. (Księga Ozeasza 2, 20)

 • W owym dniu - wyrocznia Pana, odpowiem na pragnienia niebios, a one odpowiedzą na pragnienia ziemi; (Księga Ozeasza 2, 23)

 • I oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los jeńców Judy i Jeruzalem, (Księga Joela 4, 1)

 • Czyż nie stanie się w owym dniu - wyrocznia Pana - że wygubię mądrych z Edomu i zrozumienie z góry Ezawa? (Księga Abdiasza 1, 8)

 • W owym dniu wygłoszą przeciw wam satyrę, podniosą wielki lament, mówiąc: Jesteśmy ograbieni do szczętu! Dział mego ludu przemierzony sznurem, i nie ma, kto by go przywrócił; pola nasze przydzielono grabieżcy. (Księga Micheasza 2, 4)

 • W owym dniu - wyrocznia Pana - zbiorę chromych, zgromadzę wygnańców i tych, których utrapiłem. (Księga Micheasza 4, 6)

 • I w owym dniu - wyrocznia Pana - wyniszczę konie twoje spośród ciebie i zniszczę twe rydwany. (Księga Micheasza 5, 9)

 • Oto dzień odbudowy twych murów! W owym dniu granica [twoja] będzie sięgać daleko. (Księga Micheasza 7, 11)

 • W owym dniu aż do ciebie przyjdą od Asyrii - aż po Egipt i od Tyru - aż po Rzekę, i od morza do morza, i do góry do góry. (Księga Micheasza 7, 12)


“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina