Gefunden 3403 Ergebnisse für: syn

 • Kain zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Gdy Kain zbudował miasto, nazwał je imieniem swego syna: Henoch. (Księga Rodzaju 4, 17)

 • Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set, gdyż - jak mówiła - dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain. (Księga Rodzaju 4, 25)

 • Setowi również urodził się syn; Set dał mu imię Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. (Księga Rodzaju 4, 26)

 • Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set. (Księga Rodzaju 5, 3)

 • A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki. (Księga Rodzaju 5, 4)

 • Gdy Set miał sto pięć lat, urodził mu się syn Enosz. (Księga Rodzaju 5, 6)

 • A po urodzeniu się Enosza żył osiemset siedem lat i miał synów oraz córki. (Księga Rodzaju 5, 7)

 • Gdy Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn Kenan. (Księga Rodzaju 5, 9)

 • I żył Enosz po urodzeniu się Kenana osiemset piętnaście lat, i miał synów oraz córki. (Księga Rodzaju 5, 10)

 • A po urodzeniu mu się Mahalaleela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i miał synów i córki. (Księga Rodzaju 5, 13)

 • Gdy Mahalaleel miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Jered. (Księga Rodzaju 5, 15)

 • A po urodzeniu się Jereda żył osiemset trzydzieści lat i miał synów i córki. (Księga Rodzaju 5, 16)


“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina