Gefunden 6 Ergebnisse für: wygubię

  • zapali się gniew mój, i wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami. (Księga Wyjścia 22, 23)

  • I rzekłem: Ja ich wygładzę, wygubię ich pamięć u ludzi. (Księga Powtórzonego Prawa 32, 26)

  • Ale ubodzy paść będą na moich pastwiskach i nędzarze odpoczną bezpiecznie, podczas gdy Ja uśmiercę głodem twe potomstwo i wygubię twoje ostatki. (Księga Izajasza 14, 30)

  • Wszystkie jego zwierzęta wygubię na brzegu wielkich wód i już nie zamąci ich stopa człowieka ani zamąci kopyto bydła. (Księga Ezechiela 32, 13)

  • Górę Seir zamienię w pustynię i pustkowie i wygubię na niej wszystko, co się tam rusza. (Księga Ezechiela 35, 7)

  • Czyż nie stanie się w owym dniu - wyrocznia Pana - że wygubię mądrych z Edomu i zrozumienie z góry Ezawa? (Księga Abdiasza 1, 8)


“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina