Gefunden 928 Ergebnisse für: Boga

 • Ne uzimaj od njega ni lihve ni kamata. Boga se svoga boj, i neka tvoj brat živi s tobom! (Levitski zakonik 25, 36)

 • Nemoj s njim grubo postupati! Boga se svoga boj! (Levitski zakonik 25, 43)

 • Neka se ne oneèišæuje ni zbog svoga oca, ni zbog svoje majke, svoga brata ili svoje sestre ako bi umrli, jer na svojoj glavi nosi posveæenje svoga Boga. (Knjiga Brojeva 6, 7)

 • I poène govoriti i protiv Boga i protiv Mojsija: "Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo veæ se ogadilo dušama našim." (Knjiga Brojeva 21, 5)

 • Ali Bileam odgovori Balakovim slugama: "Da mi Balak dadne svoju kuæu punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti zapovijedi Jahve, Boga svoga, da uèinim išta, bilo veliko bilo malo. (Knjiga Brojeva 22, 18)

 • Gle, primih od Boga da blagoslovim, blagoslovit æu i povuæ' neæu blagoslova. (Knjiga Brojeva 23, 20)

 • Neka to bude za nj i njegove potomke poslije njega savez vjeènoga sveæeništva, jer je revnovao za svoga Boga i izvršio pomirenje za izraelski narod.'" (Knjiga Brojeva 25, 13)

 • Ali vi niste htjeli onamo; pobunili ste se protiv naredbe Jahve, Boga svoga. (Ponovljeni zakon 1, 26)

 • Ali, unatoè tome, vi niste imali pouzdanja u Jahvu, Boga svoga, (Ponovljeni zakon 1, 32)

 • Niti što nadodajite onome što vam zapovijedam niti što od toga oduzimljite; vršite zapovijedi Jahve, Boga svoga, što vam ih dajem. (Ponovljeni zakon 4, 2)

 • A svi vi koji se èvrsto držite Jahve, Boga svoga, živi ste i danas. (Ponovljeni zakon 4, 4)

 • Kad budete izrodili djecu i unuèad i budete dulje u onoj zemlji proboravili, a pokvarite se praveæi sebi bilo kakve klesane likove i èineæi zlo u oèima Jahve, Boga svojega, tako da ga na srdžbu izazovete, (Ponovljeni zakon 4, 25)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina