Gefunden 192 Ergebnisse für: narodima

 • Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima. (Knjiga Postanka 10, 5)

 • To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima. (Knjiga Postanka 10, 20)

 • To su sinovi Šemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima. (Knjiga Postanka 10, 31)

 • To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa. (Knjiga Postanka 10, 32)

 • "A ovo je Savez moj s tobom: postat æeš ocem mnogim narodima; (Knjiga Postanka 17, 4)

 • Nju æu ja blagosloviti i od nje ti dati sina; blagoslov æu na nju izliti te æe se narodi od nje razviti; kraljevi æe narodima od nje poteæi." (Knjiga Postanka 17, 16)

 • TÓa kako æe se znati da uživamo tvoju naklonost, ja i tvoj narod? Po tome što ideš s nama. Time æemo se samo razlikovati ja i tvoj narod meðu svim narodima koji su na licu zemlje." (Knjiga Izlaska 33, 16)

 • Vas æu rasijati po narodima; izvuæi æu protiv vas maè iz korica tako da æe vam se zemlja pretvoriti u pustaru a gradovi u ruševine. (Levitski zakonik 26, 33)

 • izginut æete meðu narodima - proždrijet æe vas zemlja vaših neprijatelja. (Levitski zakonik 26, 38)

 • Iz potomstva junak mu izlazi, nad mnogim on vlada narodima. Kralj æe njegov nadvisit' Agaga, uzdiže se kraljevstvo njegovo. (Knjiga Brojeva 24, 7)

 • Bileam se zagleda u Amaleka te poèe svoju pjesmu i reèe: "Amalek je prvenac meðu narodima, ali vjeèna propast njegov je svršetak." (Knjiga Brojeva 24, 20)

 • i da se ne bi, kad digneš svoje oèi prema nebu te vidiš sunce, mjesec i zvijezde - svu nebesku vojsku - dao zavesti da im se klanjaš i da im iskazuješ štovanje. Njih je Jahve, Bog tvoj, dao svim narodima, svugdje pod nebom. (Ponovljeni zakon 4, 19)


“É difícil tornar-se santo. Difícil, mas não impossível. A estrada da perfeição é longa, tão longa quanto a vida de cada um. O consolo é o repouso no decorrer do caminho. Mas, apenas restauradas as forças, é necessário levantar-se rapidamente e retomar a viagem!” São Padre Pio de Pietrelcina