Gefunden 984 Ergebnisse für: Erre

 • Mózes ezt mondta Istennek: "Ha megérkezem Izrael fiaihoz és így szólok hozzájuk: Atyáitok Istene küldött, akkor majd megkérdezik: Mi a neve? - mit feleljek erre?" (Kivonulás könyve 3, 13)

 • Erre az Úr megkérdezte: "Mi van a kezedben?" "Bot" - felelte. (Kivonulás könyve 4, 2)

 • Erre az Úr így szólt: "Nyújtsd ki a kezedet és fogd meg a farkánál." Kinyújtotta hát a kezét, megfogta és az újra bottá vált a kezében... (Kivonulás könyve 4, 4)

 • Erre azt mondta neki: "Dugd a kezed újra a kebledbe." Még egyszer bedugta kezét a keblébe, s amikor kihúzta, olyan volt, mint testének többi része. (Kivonulás könyve 4, 7)

 • De ha még erre a két jelre sem hinnének és nem hallgatnának rád, akkor meríts a Nílus vizébõl és öntsd a szárazföldre. A Nílusból merített víz a szárazföldön vérré változik." (Kivonulás könyve 4, 9)

 • Az Úr erre haragosan mondta Mózesnek: "Áron, a levita, nem a testvéred? Tudom, hogy jól beszél. Nézd, már úton van, hogy találkozzék veled. Ha meglát, nagyon megörül neked. (Kivonulás könyve 4, 14)

 • Erre Cippora fogott egy éles követ, levágta fia elõbõrét, megérintette vele Mózes ágyékát és így szólt: "Valóban vérvõlegényem vagy." (Kivonulás könyve 4, 25)

 • Erre az Úr elhagyta. Az asszony a körülmetélés miatt mondta: vérvõlegény. (Kivonulás könyve 4, 26)

 • Erre a nép szétszéledt Egyiptom egész földjén, hogy szalmát tallózzék pelyvának. (Kivonulás könyve 5, 12)

 • Erre a fáraó hívatta a tudósokat és varázslókat, s az egyiptomi varázslók ugyanazt a jelet mutatták tudományukkal. (Kivonulás könyve 7, 11)

 • Áron kinyújtotta karját Egyiptom vizei fölé, erre elõjöttek a békák és elborították Egyiptom földjét. (Kivonulás könyve 8, 2)

 • Áron kinyújtotta kezét a bottal, és ráütött a föld porára. Erre szúnyogok lepték el az embereket és az állatokat. Egész Egyiptomban minden por szúnyoggá változott. (Kivonulás könyve 8, 13)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina