Gefunden 26 Ergebnisse für: Ezdrás

 • Ezek után az események után Artaxerxésznek, a perzsák királyának uralkodása alatt Ezdrás, Szerajának fia (aki), Azarja fia volt, az Hilkijja fia, (Ezdrás könyve 7, 1)

 • ez az Ezdrás feljött Babilonból. Írástudó ember volt, s járatos Mózes törvényében, amelyet az Úr, Izrael Istene adott. Mivel az Úrnak, Istenének keze volt vele, a király minden kívánságát teljesítette. (Ezdrás könyve 7, 6)

 • Ezdrás ugyanis arra szentelte magát, hogy tanulmányozza és kövesse az Úr törvényét, és Izraelben törvényt és jogot tanítson. (Ezdrás könyve 7, 10)

 • Ez annak a levélnek a másolata, amelyet Artaxerxész király Ezdrás papnak és írástudónak adott, aki járatos volt az Úr parancsaiban és Izraelnek adott törvényeiben: (Ezdrás könyve 7, 11)

 • "Artaxerxész, a királyok királya Ezdrás papnak, aki az ég Istene törvényének titkára, békességet! (Ezdrás könyve 7, 12)

 • Magam, Artaxerxész király, megparancsolom a folyamon túli összes kincstárosnak: Amit csak kér tõletek Ezdrás pap, az ég Istene törvényének titkára, azt mind adjátok meg: (Ezdrás könyve 7, 21)

 • Te pedig, Ezdrás, Istened bölcsessége szerint, amely a kezedben van, rendelj bírákat és elöljárókat. Ezek szolgáltassanak igazságot a folyamon túli egész népnek, mindazoknak, akik ismerik Istened törvényét. Akik pedig nem ismerik, azokat tanítsátok meg rá. (Ezdrás könyve 7, 25)

 • Míg Ezdrás - könnyek közt és az Isten háza elõtt leborulva - imádkozott és bûnvallomást tett, Izraelbõl hatalmas tömeg gyûlt köréje, férfiak, asszonyok és gyermekek, s a nép hangosan zokogott. (Ezdrás könyve 10, 1)

 • Ezdrás fölkelt, megeskette a papok és a leviták vezetõit és egész Izraelt, hogy úgy tesznek, amint (Sekanja) mondja nekik. Meg is esküdtek. (Ezdrás könyve 10, 5)

 • Ezután Ezdrás elhagyta az Isten házát és Eljasib fiának, Jochanannak szobájába ment, s ott töltötte az éjszakát, sem kenyeret nem evett, sem vizet nem ivott, mert gyászolt a fogságból hazatértek hûtlensége miatt. (Ezdrás könyve 10, 6)

 • Ekkor fölállt Ezdrás pap, és így szólt hozzájuk: "Hûtlenek lettetek, amikor idegen asszonyokat vettetek feleségül, s így csak szaporítottátok Izrael vétkeit. (Ezdrás könyve 10, 10)

 • A fogságból hazatértek tehát a határozathoz tartották magukat. Ezdrás pap nemzetségeik szerint családfõket választott magának segítségül, mind név szerint számba véve. A tizedik hónap elsõ napján kezdték meg az ülést, hogy az ügyet kivizsgálják, (Ezdrás könyve 10, 16)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina