Gefunden 41 Ergebnisse für: Tóbiás

 • Amikor a horonita Szanaballat és az ammonita szolga, Tóbiás errõl értesült, nem tetszett nekik, hogy olyan ember érkezett, aki Izrael fiainak javán akar fáradozni. (Nehemiás könyve 2, 10)

 • Amikor a horonita Szanaballat és az ammonita szolga, Tóbiás, meg az arab Gesem megtudta, gúnyolódott rajtunk és megvetett minket. "Mit mûveltek ott?" - kérdezték. "Tán föl akartok lázadni a király ellen?" (Nehemiás könyve 2, 19)

 • Az ammonita Tóbiás is csatlakozott hozzájuk, s így szólt: "Csak hadd építsenek! Hiszen ha egy róka nekirugaszkodik, át tudja ugrani kõfalukat." (Nehemiás könyve 3, 35)

 • Amikor Szanaballat, Tóbiás, az arabok, az ammoniták és Asdod lakói megtudták, hogy Jeruzsálem falának helyreállítása elõrehaladt, hiszen a rések eltûntek, haragra gyulladtak. (Nehemiás könyve 4, 1)

 • Amikor Szanaballat, Tóbiás, az arab Gesem és a többi ellenségünk megtudta, hogy fölépítettem a falat, s többé már nincs rajta rés - csak a kapuszárnyakat nem szereltem akkor még föl -, (Nehemiás könyve 6, 1)

 • Világosan láttam ugyanis, hogy nem Isten küldte, hanem csak azért mondta rám ezt a prófétai szózatot, mert Tóbiás megvesztegette, (Nehemiás könyve 6, 12)

 • Még magasztalták is elõttem jó tulajdonságait, és hírül vitték neki szavaimat. Tóbiás leveleket küldözgetett, hogy megfélemlítsen. (Nehemiás könyve 6, 19)

 • Delaja fiai, Tóbiás fiai, Nekoda fiai: hatszáznegyvenkettõ. (Nehemiás könyve 7, 62)

 • és visszatértem Jeruzsálembe. Akkor láttam, mi gonoszságot mûvelt Eljasib Tóbiás javára: az Isten házának elõcsarnokában berendezett neki egy kamrát. (Nehemiás könyve 13, 7)

 • Ez nagy visszatetszést váltott ki belõlem, s a kamrából az utcára szórtam Tóbiás házának holmiját (Nehemiás könyve 13, 8)

 • Tóbiás el is ment, hogy testvéreink közt egy szegényt keressen, de visszajött, s így szólt: "Apám!" "Na mi van, fiam?" - feleltem neki. "Apám - folytatta -, valakit megöltek a mieink közül, megfojtották, aztán odadobták a piactérre, még most is ott fekszik." (Tóbiás könyve 2, 3)

 • Tóbiás így felelt apjának, Tobitnak: "Apám, mindent megteszek, amit parancsolsz. (Tóbiás könyve 5, 1)


“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina