Gefunden 1478 Ergebnisse für: egész

 • Nem ti hoztatok engem ide, hanem Isten. A fáraó atyjává és házának urává tett, és én parancsolok Egyiptom egész földjén. (Teremtés könyve 45, 8)

 • Sietve térjetek hát vissza atyánkhoz és mondjátok neki: Ezt üzeni a fiad, József: Isten engem Egyiptom egész földjének urává tett. (Teremtés könyve 45, 9)

 • Házi holmitok miatt ne bánkódjatok, mivel Egyiptom egész földjének legjava lesz a tiétek." (Teremtés könyve 45, 20)

 • Hírül hozták neki: "József él, õ parancsol Egyiptom egész földjén." De a szíve hideg maradt, mivel nem hitt nekik. (Teremtés könyve 45, 26)

 • Magukkal vitték nyájaikat és vagyonukat is, amit Kánaán földjén szereztek. Így értek Egyiptomba: Jákob és vele együtt egész nemzetsége. (Teremtés könyve 46, 6)

 • Magával vitte fiait és unokáit, lányait és leányunokáit és egész nemzetségét Egyiptomba. (Teremtés könyve 46, 7)

 • József ellátta atyját és testvéreit és atyjának egész családját kenyérrel, gyermekeik száma szerint. (Teremtés könyve 47, 12)

 • Már az egész országban nem volt kenyér, mivel az éhínség nagyon nyomasztóvá vált. Egyiptom földjéhez hasonlóan Kánaán földjét is megviselte az éhség. (Teremtés könyve 47, 13)

 • Amikor aztán Egyiptomban és Kánaánban elfogyott a pénz, egész Egyiptom Józsefhez tódult (Teremtés könyve 47, 15)

 • József ezt válaszolta: "Adjátok ide állataitokat, akkor ha nincs pénzetek, állataitok ellenében adok nektek kenyeret." Erre elhozták állataikat Józsefhez. József pedig kenyeret adott nekik a lovakért, juhokért, barmokért és szamarakért. Így látta el õket egy évig kenyérrel az egész állatállomány fejében. (Teremtés könyve 47, 17)

 • József megvásárolta az egyiptomiak minden szántóföldjét a fáraó számára. Az egyiptomiak ugyanis eladták minden földjüket, mivel az éhínség súlyosan rájuk nehezedett. Így az egész ország a fáraó birtoka lett. (Teremtés könyve 47, 20)

 • továbbá József minden hozzátartozója, testvérei és atyjának egész belsõ személyzete. Csak a gyermekeket, a juhokat és marhákat hagyták hátra Gósen földjén. (Teremtés könyve 50, 8)


“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina