Gefunden 108 Ergebnisse für: ellenem

 • amit ellenfeleim suttognak, és amit ellenem forralnak egész nap. (Siralmak könyve 3, 62)

 • Ezt mondta nekem: "Emberfia, elküldelek Izrael fiaihoz, a lázadókhoz, akik fellázadtak ellenem. Õk és atyáik lázadoztak ellenem mind a mai napig. (Ezekiel könyve 2, 3)

 • Emberfia, ha egy ország hûtlenséggel vétkeznék ellenem, s kinyújtanám ellene kezemet, összetörném kenyere botját, éhínséget bocsátanék rá, s elpusztítanék embert és állatot, (Ezekiel könyve 14, 13)

 • Kivetem rá hálómat és megfogom kelepcémben, Babilonba viszem, s ítéletet tartok fölötte ellenem elkövetett hûtlensége miatt. (Ezekiel könyve 17, 20)

 • Vessetek el magatoktól minden bûnt, amit ellenem elkövettetek, szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket! Miért is halnátok meg, Izrael háza? (Ezekiel könyve 18, 31)

 • Ám õk fellázadtak ellenem és nem akartak rám hallgatni. Senki sem vetette el azokat a szörnyeket, amelyeken csüggött, és nem hagyták el Egyiptom bálványait. Erre azt gondoltam, rájuk zúdítom haragomat és kitöltöm rajtuk bosszúmat Egyiptom földjén. (Ezekiel könyve 20, 8)

 • Izrael háza fellázadt ellenem a pusztában, nem igazodtak törvényeimhez, elvetették parancsaimat, amelyeket meg kell tartania annak, aki élni akar, és folyvást megszegték szombatjaimat. Azt gondoltam, rájuk zúdítom haragomat a pusztában, és kiirtom õket. (Ezekiel könyve 20, 13)

 • De a fiaik is fellázadtak ellenem, s nem igazodtak törvényeimhez, nem tartották szem elõtt és nem teljesítették parancsaimat, amelyeket meg kell tartania annak, aki élni akar, s megszegték szombatjaimat. Azt gondoltam, rájuk zúdítom haragomat és kitöltöm rajtuk bosszúmat a pusztában. (Ezekiel könyve 20, 21)

 • Kiválasztom közületek a lázadókat, akik fellázadtak ellenem, kivezetem õket abból az országból, ahol laknak, de Izrael földjére nem lépnek be - akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. (Ezekiel könyve 20, 38)

 • Kitátottátok ellenem szátokat, és kihívóan beszéltetek rólam - hallottam. (Ezekiel könyve 35, 13)

 • Hadd felejtsék el minden gyalázatukat és hûtlenségüket, amelyet ellenem elkövettek, hiszen biztonságban lakhatnak földjükön, nem háborgatja õket senki. (Ezekiel könyve 39, 26)

 • Mind vétkeztek ellenem, dicsõségüket szégyenre cserélték. (Ozeás könyve 4, 7)


“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina