Gefunden 6 Ergebnisse für: elvonul

  • A válasz ez volt: "Megteszem, hogy elvonul elõtted egész fényességem, és kimondom elõtted a Jahve nevet. Kegyes vagyok ahhoz, akihez akarok, és megkönyörülök azon, aki nekem tetszik." (Kivonulás könyve 33, 19)

  • Ha majd elvonul elõtted dicsõségem, a szikla mélyedésébe teszlek és kezemmel befödlek, amíg elvonulok elõtted. (Kivonulás könyve 33, 22)

  • Nem látom, amikor elvonul mellettem, járását-kelését nem is veszem észre. (Jób könyve 9, 11)

  • Kérdezd meg az Urat érdekünkben, mert Babilon királya, Nebukadnezár hadat indít ellenünk. Hátha az Úr majd csodát tesz velünk, mint már annyiszor, és az ellenség elvonul. (Jeremiás könyve 21, 2)

  • Lángba borítja majd Egyiptom isteneinek templomait, elégeti vagy elhurcolja ezeket az isteneket. És ahogy a pásztor kitetvezi subáját, úgy tetvezi ki Egyiptomot. Aztán bántatlanul elvonul onnan. (Jeremiás könyve 43, 12)

  • Aztán megfordul, és elvonul, mint a szélvész. Bûnös, akinek az ereje az istene! (Habakuk könyve 1, 11)


“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina