Gefunden 23 Ergebnisse für: lettetek

 • Én, az Úr vagyok a ti Istenetek. Ti megszentelõdtetek, szentté lettetek, mivel én szent vagyok. Ezért ne tegyétek magatokat tisztátalanná a földön mászkáló állatokkal. (Leviták könyve 11, 44)

 • Ekkor fölállt Ezdrás pap, és így szólt hozzájuk: "Hûtlenek lettetek, amikor idegen asszonyokat vettetek feleségül, s így csak szaporítottátok Izrael vétkeit. (Ezdrás könyve 10, 10)

 • Ilyenek lettetek számomra most ti is: Látva nagy bajomat, féltek tõlem. (Jób könyve 6, 21)

 • Eladtak benneteket a népeknek, de nem azért, hogy elvesszetek. Felingereltétek az Isten haragját, ezért lettetek az ellenség martaléka. (Báruk könyve 4, 6)

 • azért hát jövendölj. Így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten: Mivel elpusztultatok, körös-körül mindenki eltaposott benneteket, és a többi nép birtokává lettetek, az emberek a nyelvükre vettek és gyaláznak benneteket, (Ezekiel könyve 36, 3)

 • Halljátok, papok, figyelj, Izrael háza; hallgass ide, királyi ház, mind, akik a jogrend õrei vagytok! Kelepcévé lettetek Micpában, kifeszített hálóvá fenn a Táboron. (Ozeás könyve 5, 1)

 • Felforgattalak titeket, miként az Isten felforgatta Szodomát és Gomorrát; olyanok lettetek, mint a tûzbõl kimentett üszök, és mégsem tértetek vissza hozzám - mondja az Úr. (Ámosz könyve 4, 11)

 • Sokat vetettetek, de keveset takarítottatok be, ettetek, de nem laktatok jól, ittatok, de nem lettetek ittasok, ruhát öltöttetek, de nem melegedtetek föl, a napszámos lyukas erszénybe rakta a bérét. (Aggeus könyve 1, 6)

 • Melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Mind megölték azokat, akik az Igaz eljövetelérõl jövendöltek. S most ti lettetek árulói és gyilkosai, (Apostolok Cselekedetei 7, 52)

 • A bûntõl megszabadulva az igazság szolgái lettetek. (Rómaiaknak írt levél 6, 18)

 • Most azonban felszabadultatok a bûn alól, és Isten szolgái lettetek. Gyümölcsötök a megszentelõdés, célotok az örök élet. (Rómaiaknak írt levél 6, 22)

 • Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. (Korintusiaknak írt I. levél 1, 5)


“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina