Gefunden 11 Ergebnisse für: szélvész

 • Az Úr erre azt mondta: "Menj, és a hegyen járulj az Úr színe elé!" S lám, az Úr elvonult arra. Hegyeket tépõ, sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr elõtt, de az Úr nem volt a földrengésben. (Királyok I. könyve 19, 11)

 • Fölemelsz a földrõl, szélvész szárnyára vetsz, és mennydörgésnek hangjával rettentesz. (Jób könyve 30, 22)

 • A viharos szélvész kitör kamráiból, s az északi széllel hideg idõ tör be. (Jób könyve 37, 9)

 • Íme, egy erõs és hatalmas férfit küld az Úr, aki, mint a jeges förgeteg, mint a romboló szélvész, és mint a hatalmas vizek áradata, lerántja õket hatalmával a földre. (Izajás könyve 28, 2)

 • "Lám, úgy közeleg, mint a felhõ, szekerei olyanok, mint a szélvész, lovai gyorsabbak a sasoknál. Jaj nekünk! Elvesztünk!" (Jeremiás könyve 4, 13)

 • Így beszél a Seregek Ura: Nézzétek! A csapás vándorol az egyik nemzetrõl a másikra; és nagy szélvész támad a föld végsõ határairól. (Jeremiás könyve 25, 32)

 • Aztán megfordul, és elvonul, mint a szélvész. Bûnös, akinek az ereje az istene! (Habakuk könyve 1, 11)

 • Az emberek csodálkozva kérdezgették: "Ki lehet ez, hogy még a szélvész és a víz is engedelmeskedik neki?" (Máté evangéliuma 8, 27)

 • Míg eveztek, õ elaludt. Hirtelen szélvész csapott le a tóra. A hullámok már-már elborították õket, úgyhogy életveszélyben forogtak. (Lukács evangéliuma 8, 23)

 • Egyszerre olyan zúgás támadt az égbõl, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. (Apostolok Cselekedetei 2, 2)

 • Kiszáradt források, szélvész kergette fellegek, akikre a sötétség homálya vár. (Szent Péter II. levele 2, 17)


“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina