1. Anyósa, Noémi megkérdezte tõle: "Leányom, ne keressek neked egy nyugalmas otthont, ahol jól megy majd a sorod?

2. Vagy nem rokonunk-e Boász, akinek a szolgáihoz szegõdtél? Nos, ma este csépeli az árpát a szérûjén.

3. Mosdj hát meg, végy illatszert, öltözz fel és menj le a szérûre, de ne ismerjen föl elõbb, csak ha befejezte az evést és ivást.

4. Amikor lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol alszik. Aztán menj, emeld fel a lábánál a takarót és feküdj oda. S õ majd megmondja, mit tegyél."

5. "Mindent megteszek, amit mondasz" - felelte Rut.

6. Lement hát a szérûhöz és megtett mindent, amit anyósa meghagyott neki.

7. Amikor Boász evett és ivott, mint aki jól végezte dolgát, az árpahalom szélén nyugalomra tért. Rut csendben odalopódzott, fölemelte lábánál a takarót és odafeküdt.

8. Éjféltájban a férfi fázni kezdett. Amikor körülnézett, észrevette, hogy egy asszony fekszik a lábánál.

9. "Ki vagy?" - rivallt rá. "A szolgálód vagyok, Rut - felelte. - Terítsd köntösöd csücskét szolgálódra, hisz te vagy a gyámolítónk!"

10. Erre azt mondta: "Áldjon meg az Úr, lányom! Gyermeki szeretetednek ez az utolsó megnyilvánulása még többet ér, mint az elsõ, hiszen nem fiatal férfiak után futottál, szegény vagy gazdag után.

11. Ne félj hát, leányom! Megteszek érted mindent, amire csak kértél, hisz Betlehem kapujánál mindenki tudja, hogy nagyszerû asszony vagy.

12. Hanem igaz ugyan, hogy gyámolítód vagyok, de van egy másik gyámolítód is, aki közelebbi rokonod, mint én.

13. Most éjszaka maradj itt, aztán, ha reggel kivált, hát jól van, váltson. De ha nem vált, akkor - amint igaz, hogy az Úr él - majd én kiváltalak."

14. Így hát ott maradt a lábánál fekve egészen reggelig. Boász fölkelt, mielõtt az egyik ember még fölismerhette a másikat. Mert így gondolkodott magában: "Nem kell megtudnia senkinek, hogy ez az asszony lejött a szérûre."

15. Aztán azt mondta: "Add ide a kendõt, amelyet magadra vetettél és tartsd ide!" Odatartotta, s beletett neki hat mérõ árpát és feladta a vállára. Így tért vissza a városba.

16. Amikor Rut visszaért anyósához, az megkérdezte tõle: "Hogy áll a dolog, leányom?" Rut elbeszélt mindent, amit a férfi tett érte.

17. Aztán így folytatta: "Ezt a hat mérõ árpát adta nekem, mondván: Nem térhetsz vissza anyósodhoz üres kézzel."

18. "Légy nyugodt, lányom - felelte Noémi -, addig is, míg megtudod, hogyan végzõdik a dolog. Az a férfi biztosan nem nyugszik addig, míg ügyedet még ma jóra nem fordítja."

“Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Uma coisa somente é necessária: elevar o espírito e amar a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina