1. Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

2. Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym i o nędzarzu, w dniu nieszczęścia Pan go ocali.

3. Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi i nie wyda go wściekłości jego wrogów.

4. Pan go pokrzepi na łożu boleści: podczas choroby poprawi całe jego posłanie.

5. Mówię: O Panie, zmiłuj się nade mną; uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie!

6. Nieprzyjaciele moi mówią o mnie złośliwie: Kiedyż on umrze i zginie jego imię?

7. A jeśli przychodzi któryś odwiedzić, mówi puste słowa, w sercu swym złość gromadzi, a skoro wyjdzie za drzwi, wypowiada ją.

8. Szepcą przeciw mnie wszyscy, co mnie nienawidzą i obmyślają moją zgubę:

9. Zaraza złośliwa nim zawładnęła i Już nie wstanie ten, co się położył.

10. Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę.

11. Ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną i dźwignij mnie, abym im odpłacił.

12. Po tym poznam, żeś dla mnie łaskawy, że mój wróg nie odniesie nade mną triumfu.

13. A Ty mnie podtrzymasz dzięki mej prawości i umieścisz na wieki przed Twoim obliczem.

14. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieku aż po wiek! Amen, amen.

“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina