Found 114 Results for: Nabucodonosór

 • În zilele sale, a urcat Nabucodonosór, regele din Babilón, împotriva lui. Ioiachím i-a fost supus timp de trei ani, apoi s-a întors şi s-a revoltat împotriva lui. (Cartea a doua a Regilor 24, 1)

 • În acel timp, slujitorii lui Nabucodonosór, regele Babilónului, au urcat împotriva Ierusalímului şi cetatea a fost asediată. (Cartea a doua a Regilor 24, 10)

 • Nabucodonosór, regele Babilónului, a venit împotriva cetăţii pe când slujitorii lui o asediau. (Cartea a doua a Regilor 24, 11)

 • În al nouălea an al domniei lui [Sedecía], în luna a zecea, în [ziua] a zecea a lunii, Nabucodonosór, regele Babilónului, a venit cu toată armata lui împotriva Ierusalímului. Şi-a fixat tabăra lângă el şi a construit întărituri împotriva lui de jur împrejur. (Cartea a doua a Regilor 25, 1)

 • În luna a cincea, în [ziua] a şaptea a lunii – în anul al nouăsprezecelea al domniei lui Nabucodonosór, regele Babilónului – a venit la Ierusalím Nebuzaradán, căpetenia gărzilor, slujitorul regelui Babilónului. (Cartea a doua a Regilor 25, 8)

 • Peste poporul care a rămas în ţara lui Iúda şi pe care îl lăsase Nabucodonosór, regele Babilónului, l-a pus guvernator pe Ghedalía, fiul lui Ahicám, fiul lui Şafán. (Cartea a doua a Regilor 25, 22)

 • Nabucodonosór, regele Babilónului, a urcat împotriva lui şi l-a legat cu lanţuri de bronz ca să-l ducă în Babilón. (Cartea a doua a Cronicilor 36, 6)

 • Nabucodonosór a dus în Babilón obiecte din casa Domnului şi le-a pus în palatul lui din Babilón. (Cartea a doua a Cronicilor 36, 7)

 • La începutul anului, regele Nabucodonosór l-a adus în Babilón împreună cu obiectele preţioase ale casei Domnului. Şi l-a făcut pe Sedecía, fratele lui [Ioiachín], rege peste Iúda şi Ierusalím. (Cartea a doua a Cronicilor 36, 10)

 • S-a răzvrătit chiar împotriva regelui Nabucodonosór, care l-a făcut să jure pe Dumnezeu. Şi-a înţepenit grumazul şi şi-a împietrit inima, ca să nu se întoarcă la Domnul Dumnezeul lui Israél. (Cartea a doua a Cronicilor 36, 13)

 • [Nabucodonosór] a dus în Babilón toate obiectele din casa Domnului, cele mari şi cele mici, vistieriile casei Domnului şi vistieriile regelui şi ale căpeteniilor lui. (Cartea a doua a Cronicilor 36, 18)

 • Pe cei care au scăpat de sabie, Nabucodonosór i-a dus captivi în Babilón. Ei i-au fost sclavi lui şi ai fiilor săi până la stăpânirea regatului perşilor, (Cartea a doua a Cronicilor 36, 20)


“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina