Found 76 Results for: bliźniego

 • Człowiek dobry ręczyć będzie za bliźniego, i byłby bezwstydny, gdyby go odtrącił. (Mądrość Syracha 29, 14)

 • Osądzaj sprawy bliźniego według swoich własnych i nad każdą sprawą się namyśl! (Mądrość Syracha 31, 15)

 • Zabija bliźniego, kto mu zabiera środki do życia, i krew wylewa, kto pozbawia zapłaty robotnika. (Mądrość Syracha 34, 22)

 • Każdy pożera ciało bliźniego; odgryza na prawo, a przecież łaknie, zjada na lewo, lecz się nie nasyca. (Księga Izajasza 9, 19)

 • Stali się wyuzdani i nieokiełznani niby konie: każdy rży do żony bliźniego swego. (Księga Jeremiasza 5, 8)

 • kto nie jada mięsa z krwią i oczu nie podnosi ku bożkom domu Izraela, nie bezcześci żony bliźniego, nie zbliża się do żony w okresie jej nieczystości, (Księga Ezechiela 18, 6)

 • choć sam żadnej z nich nie popełnił - syna, który jadł mięso z krwią, syna, który bezcześcił żonę swego bliźniego, (Księga Ezechiela 18, 11)

 • a więc nie jadał mięsa z krwią, nie podnosił oczu ku bożkom izraelskim, nie bezcześcił żony bliźniego, (Księga Ezechiela 18, 15)

 • U ciebie przyjmuje się podarki za przelanie krwi. Pobierasz odsetki i lichwę, gwałtem ograbiasz swego bliźniego, ale o Mnie zapominasz - wyrocznia Pana Boga. (Księga Ezechiela 22, 12)

 • Ufacie swemu mieczowi, dopuszczacie się obrzydliwości, każdy z was bezcześci żonę bliźniego swego i chcielibyście zawładnąć krajem? (Księga Ezechiela 33, 26)

 • Biada temu, co zmusza bliźniego do picia, pucharem swego jadu go upaja, by się przyglądać jego nagości. (Księga Habakuka 2, 15)

 • Nie krzywdźcie wdowy i sieroty, cudzoziemca i biednego! Nie żywcie w sercach waszych złości względem bliźniego! (Księga Zachariasza 7, 10)


“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina