Found 73 Results for: Judeji

 • Filistejci skupiše svoje èete za rat i sastaše se kod Soka u Judeji. Tabor udariše izmeðu Soka i Azeke kod Efes Damima. (Prva knjiga o Samuelu 17, 1)

 • David je bio sin nekoga Efraæanina iz Betlehema u Judeji; taj se zvao Jišaj, a imao je osam sinova. Taj je èovjek u Šaulovo vrijeme bio star i odmakao u godinama. (Prva knjiga o Samuelu 17, 12)

 • Zatim je Jeroboam uveo blagdan u osmom mjesecu, petnaestoga dana tog mjeseca, kao što je blagdan koji se slavi u Judeji, i uzaðe k žrtveniku. Tako je uèinio u Betelu, žrtvujuæi teocima koje je naèinio. U Betelu je postavio i sveæenike uzvišica što ih bijaše podigao. (Prva knjiga o kraljevima 12, 32)

 • Osamnaeste godine kraljevanja Jeroboama, sina Nebatova, zakraljio se Abijam u Judeji. (Prva knjiga o kraljevima 15, 1)

 • Dvadeset i šeste godine kraljevanja Ase u Judeji postade Ela, sin Bašin, kraljem Izraela u Tirsi; vladao je svega dvije godine. (Prva knjiga o kraljevima 16, 8)

 • On se uplaši, ustade i ode da bi spasio život. Došao je u Beer Šebu, koja je u Judeji, i otpustio ondje svoga momka. (Prva knjiga o kraljevima 19, 3)

 • Joram, sin Ahabov, zakralji se nad Izraelom u Samariji osamnaeste godine Jošafatova kraljevanja u Judeji. I vladao je dvanaest godina. (Druga knjiga o kraljevima 3, 1)

 • Ali Amasja ne posluša. Izaðe izraelski kralj Joaš te se ogledaše u boju on i judejski kralj Amasja u Bet Šemešu u Judeji. (Druga knjiga o kraljevima 14, 11)

 • On opet sagradi Elat povrativši ga Judeji, pošto je kralj poèinuo kod svojih otaca. (Druga knjiga o kraljevima 14, 22)

 • Trideset i osme godine Azarjina kraljevanja u Judeji postade izraelskim kraljem u Samariji za šest mjeseci Zaharija, sin Jeroboamov. (Druga knjiga o kraljevima 15, 8)

 • Trideset i devete godine kraljevanja Azarje u Judeji postade Menahem, sin Gadijev, kraljem Izraela. Kraljevao je deset godina u Samariji. (Druga knjiga o kraljevima 15, 17)

 • Dvanaeste godine kraljevanja Ahaza u Judeji, postao je Hošea, sin Elin, izraelskim kraljem u Samariji. Kraljevao je devet godina. (Druga knjiga o kraljevima 17, 1)


“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina