Found 568 Results for: vama

 • što smo vidjeli i èuli, navješæujemo i vama da i vi imate zajedništvo s nama. A naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom. (Prva Ivanova poslanica 1, 3)

 • A ovo je navještaj koji smo èuli od njega i navješæujemo vama: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve! (Prva Ivanova poslanica 1, 5)

 • A opet, novu vam zapovijed pišem - obistinjuje se u njemu i vama - jer tama prolazi, svjetlost istinita veæ svijetli. (Prva Ivanova poslanica 2, 8)

 • Pišem vama, djeèice, jer su vam grijesi oprošteni po njegovu imenu. (Prva Ivanova poslanica 2, 12)

 • Pišem vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od poèetka. Pišem vama, mladiæi, jer ste pobijedili Zloga. (Prva Ivanova poslanica 2, 13)

 • Napisah vama, djeco, jer upoznaste Oca. Napisah vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od poèetka. Napisah vama, mladiæi, jer ste jaki i rijeè Božja u vama ostaje i pobijedili ste Zloga. (Prva Ivanova poslanica 2, 14)

 • A vi - što èuste od poèetka, u vama nek ostane. Ako u vama ostane što èuste od poèetka, i vi æete ostati u Sinu i Ocu. (Prva Ivanova poslanica 2, 24)

 • A vi - Pomazanje koje primiste od njega u vama ostaje i ne treba da vas itko pouèava. Nego njegovo vas Pomazanje uèi o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono nauèilo, ostanite u Njemu. (Prva Ivanova poslanica 2, 27)

 • Vi ste, djeèice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moæniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu. (Prva Ivanova poslanica 4, 4)

 • To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vjeèni. (Prva Ivanova poslanica 5, 13)

 • Ako tko dolazi k vama i ne donosi tog nauka, ne primajte ga u kuæu i ne pozdravljajte ga. (Druga Ivanova poslanica 1, 10)

 • Mnogo bih vam imao pisati, ali ne htjedoh na papiru i crnilom, nego se nadam da æu doæi k vama i iz usta u usta govoriti da radost vaša bude potpuna. (Druga Ivanova poslanica 1, 12)


“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina