Found 96 Results for: fiút

 • Ádám megismerte feleségét és az fiút szült neki, akit Szetnek nevezett, "mert - úgymond - Isten más utódot adott nekem Ábel helyett, akit Kain megölt." (Teremtés könyve 4, 25)

 • Amikor Ádám 130 esztendõs volt, magához hasonló, saját képmása szerinti fiút nemzett, akit Szetnek hívott. (Teremtés könyve 5, 3)

 • Aztán még így szólt: "Nézd, fogantál és fiút fogsz szülni. Nevezd majd Izmaelnek, mert Isten meghallgatott szükségedben. (Teremtés könyve 16, 11)

 • Hágár fiút szült Ábrámnak és Ábrám Izmaelnek nevezte fiát, akit Hágár szült neki. (Teremtés könyve 16, 15)

 • Megáldom, és általa fiút adok neked. Megáldom, hogy néppé legyen: népek királyai származnak majd tõle." (Teremtés könyve 17, 16)

 • Az idõsebbik fiút szült és Moábnak nevezte. Õ a moábiták õsatyja a mai napig. (Teremtés könyve 19, 37)

 • A fiatalabb is fiút szült és Ammonnak nevezte. Õ az ammoniták õsatyja a mai napig. (Teremtés könyve 19, 38)

 • Sára fogant, és fiút szült Ábrahámnak öreg korában, abban az idõben, amelyrõl Isten beszélt. (Teremtés könyve 21, 2)

 • Aztán folytatta: "Ki mondta volna Ábrahámnak, hogy Sára még gyermeket fog szoptatni? Öreg korára szültem neki fiút." (Teremtés könyve 21, 7)

 • Sára, uramnak a felesége fiút szült uramnak, mikor már idõs volt, s õ minden vagyonát átadta neki. (Teremtés könyve 24, 36)

 • Lea fogant és fiút szült, akit Rubennek nevezett, "mivel - úgymond - az Úr meglátta nyomorúságomat, most már szeretni fog a férjem." (Teremtés könyve 29, 32)

 • Azután ismét fogant, és fiút szült. Ezt mondta: "Az Úr meghallotta, hogy háttérbe szorultam, azért adta ezt nekem." Simeonnak nevezte el. (Teremtés könyve 29, 33)


“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina