Found 327 Results for: istene

  • A minden kegyelem Istene pedig, aki Krisztusban örök dicsõségre hívott meg benneteket, rövid szenvedés után maga fog majd titeket tökéletessé tenni, megerõsíteni, megszilárdítani és biztos alapra helyezni. (Szent Péter I. levele 5, 10)

  • Ez lesz a gyõztes öröksége: az Istene leszek, és õ az én fiam lesz. (Jelenések könyve 21, 7)

  • Aztán így szólt hozzám: "Ezek a szavak hitelesek és igazak. Az Úr, a próféták lelkeinek Istene elküldte angyalát, hogy hírül adja szolgáinak, aminek csakhamar be kell következnie. (Jelenések könyve 22, 6)


“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina