Found 2741 Results for: mert

 • Ha pedig a felszentelési áldozat húsából vagy a kenyérbõl valami másnap reggelre megmarad, a maradékot el kell égetni, abból már nem szabad enni, mert szent dolog. (Kivonulás könyve 29, 34)

 • Örök idõkre legyen ez jel köztem és Izrael fiai között. Mert hat nap alatt teremtette Isten az eget és a földet, a hetedik napon azonban megpihent és fellélegzett." (Kivonulás könyve 31, 17)

 • Az Úr így szólt Mózeshez: "Siess, menj le, mert vétkezett a nép, amelyet kihoztál Egyiptomból. (Kivonulás könyve 32, 7)

 • Az Úr azért verte meg a népet, mert megcsinálták a borjút, amelyet Áron készített. (Kivonulás könyve 32, 35)

 • (Õ elvezet téged) egy tejjel-mézzel folyó országba. Magam nem megyek fel veled, mert keménynyakú nép vagy, és el talállak pusztítani az úton." (Kivonulás könyve 33, 3)

 • Azután hozzáfûzte: "De arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon." (Kivonulás könyve 33, 20)

 • Õ így válaszolt: "Szövetséget kötök veled: egész néped elõtt olyan csodákat viszek véghez, amilyenek az egész földön egyetlen nép között sem történtek, s az egész nép, amelynek körében élsz, meglátja az Úr mûvét. Mert csodálatos az, amit rajtad véghezviszek. (Kivonulás könyve 34, 10)

 • Az Úr még azt mondta Mózesnek: "Jegyezd föl ezeket a szavakat, mert e szavak alapján kötök szövetséget veled és Izraellel." (Kivonulás könyve 34, 27)

 • Önts rá olajat, és tégy rá tömjént, mert ez ételáldozat. (Leviták könyve 2, 15)

 • Mózes ezt mondta Áronnak és életben maradt fiainak, Eleazárnak és Itamárnak: "Fogjátok az ételáldozatot, amely megmaradt az Úrnak szánt eledelbõl, s egyétek meg belõle a kovásztalanokat, az oltár oldalánál, mert nagyon szent dolgok. (Leviták könyve 10, 12)

 • A felajánlott szegyet és az áldozatul adott lapockát is egyétek meg egy tiszta helyen; te és veled együtt fiaid meg lányaid, mert ez az a járandóság, amely megillet Izrael fiainak közösségi áldozatából, téged és fiaidat. (Leviták könyve 10, 14)

 • De vannak közöttük, amelyek kérõdznek és hasított körmük van, mégsem ehetitek õket. A tevét tartsátok tisztátalannak, mert bár kérõdzik, de nem hasított körmû. (Leviták könyve 11, 4)


“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina