1. Ezt mondja az Úr: Moábnak három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel szénné égette Edom királyának csontjait,

2. tüzet bocsátok Moábra, hogy eméssze meg Kerijjot palotáit és pusztuljon el Moáb a zendülésben, csatakiáltás és harsonazengés közepette.

3. A bírót elmozdítom körükbõl, és elpusztítom vele minden fejedelmét - mondja az Úr.

4. Ezt mondja az Úr: Júdának három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel elvetették az Úr törvényét, s nem tartották meg a parancsait; mivel tévútra vezették õket hazug isteneik, akiknek már atyáik is a nyomukba szegõdtek,

5. tüzet bocsátok Júdára, hogy eméssze meg Jeruzsálem palotáit.

6. Ezt mondja az Úr: Izraelnek három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Eladják az igazat ezüstért, a szegényt meg egy pár saruért;

7. a szegényeknek a fejükön gázolnak, és a gyöngéket eltérítik útjukról. Apa és fia egyazon lányhoz jár, hogy szent nevemre szégyent hozzon.

8. Minden oltár közelében zálogba vett ruhákra telepszenek, és Istenük házában az elítéltek borát isszák,

9. noha én söpörtem el elõlük az amoritákat, akik magasak voltak, mint a cédrus, és erõsek, mint a tölgyfa, mégis elpusztítottam felül a gyümölcsüket, alul meg a gyökerüket.

10. Én hoztalak fel titeket Egyiptom földjérõl, vezettelek benneteket a pusztában negyven éven át, hogy elfoglaljátok az amoriták földjét.

11. Prófétákat is támasztottam fiaitok között, nazirokat ifjaitok között. Vajon nem így van, Izrael fiai? - mondja az Úr.

12. De ti a nazirokat borral itattátok, a prófétáknak megparancsoltátok: "Ne jövendöljetek!"

13. Nos hát, rátok nehezedem, ahogy a kévével rakott szekér a földre nehezedik.

14. Nem lesz menedéke a gyors futónak, az erõs mit sem kezdhet erejével, a bátor nem menti meg életét.

15. Az íjász nem áll helyt, a fürge lábú nem tud elmenekülni, s a lovas sem menti meg életét.

16. A hõsök között a legbátrabb is ruhátlanul menekül azon a napon - mondja az Úr.

“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina