Löydetty 17 Tulokset: Blask

 • I tak działo się zawsze: obłok okrywał go "w dzień", a w nocy - jakby blask ognia. (Księga Liczb 9, 16)

 • Przy tym pokazał bogactwo i majestat swego królestwa i blask swojej chwały i wielkości przez wiele dni, to jest przez dni sto osiemdziesiąt. (Księga Estery 1, 4)

 • Życie roztoczy swój blask jak południe, mrok się przemieni w poranek. (Księga Hioba 11, 17)

 • Blask Jego chmury rozpędza, słońce rozprasza obłoki. (Księga Hioba 37, 11)

 • Z północy przychodzi blask złoty, to Boga straszliwy majestat. (Księga Hioba 37, 22)

 • Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. (Księga Mądrości 7, 10)

 • Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielki obłok i ogień płonący "oraz blask dokoła niego", a z jego środka [promieniowało coś] jakby połysk stopu złota ze srebrem, "ze środka ognia". (Księga Ezechiela 1, 4)

 • W środku pomiędzy tymi istotami żyjącymi pojawiły się jakby żarzące się w ogniu węgle, podobne do pochodni, poruszające się między owymi istotami żyjącymi. Ogień rzucał jasny blask i z ognia wychodziły błyskawice. (Księga Ezechiela 1, 13)

 • Następnie widziałem coś jakby połysk stopu złota ze srebrem, " który wyglądał jak ogień wokół niego ". Ku górze od tego, co wyglądało jak biodra, i w dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś, co wyglądało jak ogień, a wokół niego promieniował blask. (Księga Ezechiela 1, 27)

 • Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dokoła. Taki był widok tego, co było podobne do chwały Pańskiej. Oglądałem ją. Następnie upadłem na twarz i usłyszałem głos Mówiącego. (Księga Ezechiela 1, 28)

 • oto dlatego sprowadzam na ciebie cudzoziemców - najsroższych spośród narodów. Oni dobędą mieczy przeciwko urokowi twojej mądrości i zbezczeszczą twój blask. (Księga Ezechiela 28, 7)

 • W tej samej chwili powrócił mi rozum i na chwałę Jego panowania powrócił mi majestat i blask. Doradcy moi i możnowładcy odszukali mnie i przywrócili mi władzę królewską, i dano mi jeszcze większy zakres władzy. (Księga Daniela 4, 33)


“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina