Löydetty 5 Tulokset: Uważne

  • A teraz, Boże mój, niechże oczy Twe będą otwarte, a uszy Twe uważne na modlitwę w tym miejscu. (2 Księga Kronik 6, 40)

  • Teraz moje oczy będą otwarte, a uszy moje uważne na modlitwę w tym miejscu. (2 Księga Kronik 7, 15)

  • Niechże będzie ucho Twoje uważne i oczy Twoje niech będą otwarte, abyś wysłuchał modlitwę sługi Twego, którą ja teraz dniem i nocą zanoszę do Ciebie za sługi Twoje, Izraelitów, składając wyznanie w sprawie przestępstw Izraelitów, któreśmy wobec Ciebie popełnili; również i ja i mój ród zgrzeszyliśmy. (Księga Nehemiasza 1, 6)

  • Ach, Panie, niechże będzie ucho Twoje uważne na modlitwę Twojego sługi i na modlitwę sług Twoich, pragnących czcić Twoje Imię! Poszczęśćże teraz słudze Twemu! Daj, abym pozyskał względy tego człowieka. Byłem bowiem podczaszym królewskim. (Księga Nehemiasza 1, 11)

  • Wówczas nie będą przyćmione oczy patrzących, uszy słuchających staną się uważne. (Księga Izajasza 32, 3)


“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina