Löydetty 132 Tulokset: anioł

 • Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: (Ewangelia Łukasza 2, 10)

 • Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. (Ewangelia Łukasza 2, 21)

 • Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. (Ewangelia Łukasza 22, 43)

 • Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę/. (Ewangelia Jana 5, 4)

 • Tłum stojący /to/ usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego. (Ewangelia Jana 12, 29)

 • Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: (Dzieje Apostolskie 5, 19)

 • Po czterdziestu latach ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł Pański w płomieniu ognistego krzaka. (Dzieje Apostolskie 7, 30)

 • Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta - powiedział anioł Pański do Filipa. (Dzieje Apostolskie 8, 26)

 • Kiedy znikł anioł, który z nim mówił, [Korneliusz] zawołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród swoich podwładnych. (Dzieje Apostolskie 10, 7)

 • Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: Wstań szybko! Równocześnie z rąk [Piotra] opadły kajdany. (Dzieje Apostolskie 12, 7)

 • Przepasz się i włóż sandały! - powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: Narzuć płaszcz i chodź za mną! (Dzieje Apostolskie 12, 8)

 • Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. (Dzieje Apostolskie 12, 9)


“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina