Löydetty 751 Tulokset: powiedział

 • Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do rozdwojenia wśród zebranych. (Dzieje Apostolskie 23, 7)

 • Następnej nocy ukazał mu się Pan. Odwagi! - powiedział - trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o Mnie tak, jak dawałeś o Mnie świadectwo w Jerozolimie. (Dzieje Apostolskie 23, 11)

 • Feliks odroczył ich sprawę, znając dokładnie tę drogę. Rozpatrzę waszą sprawę - powiedział - gdy przybędzie trybun Lizjasz. (Dzieje Apostolskie 24, 22)

 • Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła: Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka - powiedział. (Dzieje Apostolskie 25, 14)

 • Chciałbym i ja posłuchać tego człowieka - /powiedział/ Agryppa do Festusa. /A on/ odpowiedział: Jutro go usłyszysz. (Dzieje Apostolskie 25, 22)

 • Wolno ci mówić w swojej obronie - powiedział Agryppa do Pawła. Wtedy Paweł wyciągnąwszy rękę rozpoczął mowę obronną: (Dzieje Apostolskie 26, 1)

 • A Agryppa powiedział do Festusa: Możnaby zwolnić tego człowieka, gdyby się nie odwołał do Cezara. (Dzieje Apostolskie 26, 32)

 • A gdy już ludzie nawet jeść nie chcieli, powiedział do nich Paweł: Trzeba było posłuchać mnie i nie odpływać od Krety, i oszczędzić sobie tej niedoli i szkody. (Dzieje Apostolskie 27, 21)

 • Tej nocy ukazał mi się anioł Boga, do którego należę i któremu służę, i powiedział: (Dzieje Apostolskie 27, 23)

 • Poróżnieni między sobą zabierali się do odejścia. Wtedy Paweł powiedział to jedno: Trafnie rzekł Duch Święty do ojców waszych przez proroka Izajasza: (Dzieje Apostolskie 28, 25)

 • Kiedy to powiedział, Żydzie wyszli od niego, spierając się zawzięcie ze sobą. (Dzieje Apostolskie 28, 29)

 • czy też powiedział to przede wszystkim ze względu na nas? Bo przecież ze względu na nas zostało napisane, iż oracz ma orać w nadziei, a młocarz - /młócić/ w nadziei, że będzie miał coś z tego. (1 List do Koryntian 9, 10)


“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina