Löydetty 751 Tulokset: powiedział

 • I tak powiedział Pan do Mojżesza: (Księga Wyjścia 30, 11)

 • Tak też powiedział Pan do Mojżesza: (Księga Wyjścia 30, 17)

 • I tak powiedział Pan do Mojżesza: (Księga Wyjścia 30, 22)

 • I znów powiedział Pan do Mojżesza: Weź sobie wonności: żywicę pachnącą, muszelki i galbanum pachnące, i czyste kadzidło, niech będą w równej ilości. (Księga Wyjścia 30, 34)

 • A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego: Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. (Księga Wyjścia 32, 1)

 • Aaron powiedział im: Pozdejmujcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek, i przynieście je do mnie. (Księga Wyjścia 32, 2)

 • A widząc to Aaron kazał postawić ołtarz przed nim i powiedział: Jutro będzie uroczystość ku czci Pana. (Księga Wyjścia 32, 5)

 • I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. (Księga Wyjścia 32, 9)

 • A Jozue, usłyszawszy odgłos okrzyków ludu, powiedział do Mojżesza: W obozie rozlegają się okrzyki wojenne. (Księga Wyjścia 32, 17)

 • I powiedział Mojżesz do Aarona: Cóż ci uczynił ten lud, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech? (Księga Wyjścia 32, 21)

 • Mojżesz powiedział wówczas do nich: Poświęciliście ręce dla Pana, ponieważ każdy z was był przeciw swojemu synowi, przeciw swemu bratu. Oby Pan użyczył wam dzisiaj błogosławieństwa! (Księga Wyjścia 32, 29)

 • Nazajutrz zaś tak powiedział Mojżesz do ludu: Popełniliście ciężki grzech; ale teraz wstąpię do Pana, może otrzymam przebaczenie waszego grzechu. (Księga Wyjścia 32, 30)


“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina