Löydetty 3952 Tulokset: Bog

 • I vidjeh drugoga jednog anðela gdje uzlazi od istoka sunèeva s peèatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj èetvorici anðela kojima bi dano nauditi zemlji i moru: (Otkrivenje 7, 2)

 • "Ne udite ni zemlji ni moru ni drveæu dok ne opeèatimo sluge Boga našega na èelima!" (Otkrivenje 7, 3)

 • Vièu iz glasa: "Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!" (Otkrivenje 7, 10)

 • i pokloniše se Bogu govoreæi: "Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i èast, i moæ i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen." (Otkrivenje 7, 12)

 • jer - Jaganjac koji je posred prijestolja bit æe pastir njihov i vodit æe ih na izvore voda života. I otrt æe Bog svaku suzu s oèiju njihovih." (Otkrivenje 7, 17)

 • I vidjeh: sedmorici anðela što stoje pred Bogom dano je sedam trubalja. (Otkrivenje 8, 2)

 • Šesti anðeo zatrubi. I zaèujem neki glas iz rogova zlatnoga žrtvenika pred Bogom. (Otkrivenje 9, 13)

 • Pozemljari æe se radovati i veseliti zbog njihove nesreæe i darivati jedan drugoga jer su ta dva proroka zadavala muku pozemljarima. (Otkrivenje 11, 10)

 • Ali nakon tri i pol dana duh životni od Boga uðe u njih i stadoše na noge te strah velik obuze one koji ih promatrahu. (Otkrivenje 11, 11)

 • U taj èas nasta velik potres: pade desetina grada, a u potresu poginu sedam tisuæa ljudi. Preživjele spopade strah te proslaviše Boga nebeskoga. (Otkrivenje 11, 13)

 • Tada dvadeset i èetiri starješine, što pred Bogom sjedoše na prijestolja, (Otkrivenje 11, 16)

 • padoše nièice i pokloniše se Bogu govoreæi. "Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože, Svevladaru, koji jesi i koji bijaše, zato što uze u ruke moæ svoju veliku i zakralji se! (Otkrivenje 11, 17)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina