Löydetty 14 Tulokset: postala

 • Jer mi æemo zatrti ovo mjesto: vika je na njih pred Jahvom postala tolika te nas Jahve posla da ga uništimo." (Knjiga Postanka 19, 13)

 • Kad se glad proširi po svoj zemlji, Josip rastvori skladišta te je Egipæane opskrbljivao žitom, jer je glad postala žestoka i u zemlji egipatskoj. (Knjiga Postanka 41, 56)

 • Tako Josip steèe faraonu u posjed sve egipatske oranice, jer je svaki Egipæanin, kako ih pritisnu glad, prodao svoje njive. Tako je zemlja postala faraonovo vlasništvo, (Knjiga Postanka 47, 20)

 • Neka sveæenik pregleda zaraženo mjesto na koži njegova tijela. Ako je dlaka na zaraženom mjestu postala bijela i uèini se da je ono dublje od kože njegova tijela, onda je to guba. Pošto ga sveæenik pregleda, neka ga proglasi neèistim. (Levitski zakonik 13, 3)

 • Sveæenik neka ga pregleda. Bude li rana postala bijela, neka sveæenik proglasi bolesnika èistim - èist i jest." (Levitski zakonik 13, 17)

 • I zemlja je postala neèista. Zato æu kazniti njezinu opaèinu, i zemlja æe ispljuvati svoje stanovnike. (Levitski zakonik 18, 25)

 • Sve je te zloæe poèinjao svijet koji je bio u toj zemlji prije vas te je zemlja postala neèista. (Levitski zakonik 18, 27)

 • A vašu djecu, o kojoj kažete da bi postala roblje, njih æu uvesti da nastane zemlju što ste je vi prezreli. (Knjiga Brojeva 14, 31)

 • Potom Abigajila brzo ustade i zajaha na magarca, a za njom poðe pet njezinih dvorkinja. Tako je otišla za Davidovim poslanicima i postala njegovom ženom. (Prva knjiga o Samuelu 25, 42)

 • A sad æu vam priopæiti što je mudrost i kako je postala. Neæu vam skriti tajne, nego æu je pratiti od poèetka i na vidjelo iznijeti znanje njezino, i neæu istinu mimoiæi. (Knjiga Mudrosti 6, 22)

 • Nije li po drvetu voda postala slatka, pokazujuæ' tako svoju moæ? (Knjiga Sirahova 38, 5)

 • Nije li po njemu sunce zastalo i od jednog dana postala dva? (Knjiga Sirahova 46, 4)


Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina